Financiele verantwoording 2018


Stichting Behoud Stads- en Ambtsbegraafplaats.

Rekening 2018

Saldo 1-1-2018 71,05
Uitgaven Inkomsten
actie 1.420,05 3.160,42
automatisering 174,24
bankkosten 120,34
bestuurskosten 371,35 64,74
donateurs 450,00
gemeente 6.000,00
gift 251,25
kruispost 8.500,00 12.745,00
materiaalkosten 169,25
onderhoud 11.458,00
saldo 31-12-2018 529,23