financiële verantwoording 2019

 


Stichting Behoud Stads- en Ambtsbegraafplaats. 

Rekening 2019 Stichting Stad en Ambtsbegraafplaats Doetinchem.

 

Saldo 1-1-2019     € 529,23
    Uitgaven Inkomsten
actie     € 449,05
automatisering    € 90,75  
bankkosten    € 119,38  
bestuurskosten    € 87,14  
onderzoekskosten    € 1.936,00  
donateurs     € 525,00
gemeente     € 6.000,00
bijdrage gemeente     € 1.936,00
gift     € 10,00
kruispost   € 7.936,00 € 7.936,00
materiaalkosten   € 400,00  
onderhoud   € 6.123,21  
saldo 31-12-2019     € 692,80

 

Saldo rekening  
01-01-2019    € 529,23
31-12-2019    € 692,80
Saldo spaarrekening  
01-01-2019    € 4.124,47
31-12-2019    € 4.124,47