Buwalda Abdias Jan

stadsbegraafplaats

Hij werd op 18 maart 1863 geboren te Stiens gemeente Leeuwarderadeel en overleed op 8 juli 1891 te Stad Doetinchem, slechts 28 jaar oud. Abdias Jan was sigarenfabrikant en ongehuwd. Hij woonde in bij Goudsmid J.F.J. Marijne, deze deed ook de aangifte van overlijden van Abdias Jan.

 

Zijn ouders waren Jan Abdias Buwalda en Tjitske Allegonda Koumans Brouwer. Vader Jan was genees-heel- en vroedmeester te Stiens. Dit beroep kon zijn vader er echter niet voor behoeden voor een veel te vroege dood, want hij werd maar 34 jaar.

Hij liet bij zijn overlijden in 1864 vrouw en drie kinderen achter, want 2 waren al op jonge leeftijd overleden.
Zelf haalde Abdias echter niet eens de leeftijd van zijn vader, want reeds op 28 jarige leeftijd kwam Abdias te overlijden te Doetinchem. Zijn voornaam Abdias is een hele opvallende en één van de mooiste in de Buwalda genealogie.

Hij werd vernoemd naar zijn grootvader van vaderkant, Abdias Sybrens Buwalda (1795-1833), die dus ook slechts 38 jaar oud is geworden. Deze laatste kreeg de naam weer van die zijn grootvader, Abdias Tiberius Noordbeek (geb. 1743), die uit een echt predikantengeslacht stamde. Predikanten hadden het gebruik om hun nemen te ‘verlatijniseren’, dus de naam Abdias is eigenlijk gewoon Abbe.

Van moederskant was de afstamming ook interessant. Alleen al de dubbele achternaam Koumans Brouwer vraagt om nadere informatie. De achternaam ontstond door het huwelijk omstreeks 1770 tussen Petrus Brouwer en Hillegonda Koumans, waarbij hun zoon, die apotheker werd, beide achternamen kreeg.

Wanneer Abdias Buwalda precies naar Doetinchem is gegaan is (nog) niet duidelijk. Helaas ontbreken de jaren 1859-1879 in de bevolkingsregisters van Stiens en in het bevolkingsregister van Doetinchem staat geen datum van inschrijving zodat we daar geen duidelijkheid in krijgen. Wel weten we dat zijn moeder Tjitske in 1885 te Groningen overleed. De kans is groot dat zij, na het overlijden van Jan Abdias, verhuisd is naar elders.

Eén van de conclusies is, dat deze familielijn veel dokters en artsen, etc heeft voortgebracht, zo blijkt ook uit dit verhaal.
Zo was een broer van ‘onze’ Abdias, Petrus Buwalda, de grootvader van twee voormalige ambassadeurs, waaronder de bekende Piet (Petrus) Buwalda, die ambassadeur was in Moskou ten tijden van de perestroika. (bron.www.andrebuwalda.nl) 

« vorige pagina