Jorissen Clara Adolphina

stadsbegraafplaats

Zij werd geboren op 3 juni 1862 te Haren (Gn) als dochter van Burgemeester Lodewijk Theodorus Jorissen en overleed op 15 november 1878 te Stad Doetinchem.

Zij verbleef sinds 12 juni 1877 als leerling in Stad Doetinchem en woonde aan de Heezenstraat A 301 waar o.a hoofdonderwijzer Struben en een aantal leerlingen woonden.

De moeder van Clara A. overleed jong op 19 juni 1866 en liet 10 kinderen na. Op haar grafsteen staat:‘in memoriam’A.H. BekenkamprnA.W.Bekenkamp. De namen Bekenkamp zijn van de onderwijzeressen van Clara.

« vorige pagina