Stichting

Wat doet de Stichting
• Inventarisatie van de graven
• Documentatie van alles wat met de begraafplaats verband houdt
• Conservering en restauratie van graven en ornamenten
• Groenonderhoud op de begraafplaats
• Onderzoek naar nabestaanden
• Publiceren nieuwsbrief
• Verzorgen Open Monumenten dag.
• Werven van fondsen, subsidies, legaten, donaties, erfenissen en andere financiële middelen om de doelstellingen te realiseren
• Rondleiden groepen/scholen
• Lichtjes actie rond 1 november.