Nieuws

 

 

 

In Memoriam: Wim van der Tol 1927-2017.

Toen we Wim een kleine 10 jaar geleden leerden kennen deed hij nog volop mee bij het onderhoud van de Ambtsbegraafplaats. Zo volop dat hij nog hoog op de ladder stond om een uilenkast schoon te maken, iets waar wij niet zo erg voor te porren waren. En toen het bankje op Ambt zeer aantrekkelijk bleek voor daklozen en er nogal wat lege bierblikjes rondom verschenen was hij het die erop af stapte: “Als jullie dit een mooie plek vinden dan willen we die natuurlijk ook mooi houden. Hier heb ik een plastic tas en als jullie ervoor zorgen dat die blikjes in de tas komen dan zorg ik ervoor dat er regelmatig een lege hangt”. Deze afspraak werkte zo goed dat een tijd lang ook de volle tas door de daklozen werd meegenomen.

Tijdens het koffie drinken in huize van der Tol heeft hij ons regelmatig laten genieten van zijn prachtige verhalen over vroeger, de tijd vóór, in en na de oorlog. Omdat we die eerste jaren maar van 10 tot 12 uur werkten op Ambt en het koffie drinken rond 11 uur begon liep het met die verhalen wel eens zo uit de hand dat we aan het tweede deel van ons werk niet meer toekwamen. Maar niemand die daar treurig om was.

Ook toen het fysiek allemaal wat lastiger werd bleef hij doen wat hij kon. Hij maakte geregeld een rondje en ruimde wat zwerfvuil op, want het was en bleef zijn Ambt. Maar toen ook dat niet meer ging en we voorstelden om Wim en Lenie de last van het koffie zetten te besparen wezen zij dat beslist van de hand. Ze wilden het contact met de kleine groep vrijwilligers niet kwijt. Tekenend voor hun gastvrijheid was de manier waarop Wim zijn gasten uitgeleide deed. Hij liep niet mee tot aan de deur, nee hij begeleidde ze al pratend tot aan de straat, alsof hij wilde laten blijken dat hij met tegenzin afscheid van hen nam.

Hoewel Wim geen deel uitmaakte van het eerste bestuur van de Stichting Behoud Stads- en Ambtsbegraafplaats speelde hij wel een heel belangrijke rol bij de totstandkoming ervan. We mogen zelfs stellen dat zonder Wim het in stand houden van de beide begraafplaatsen een stuk onzekerder zou zijn geweest. 

 

VERBINDENDE FIETSROUTES.

 

DOETINCHEM - Bijzonder in de Achterhoek zijn twee fietsroutes, die de begraafplaatsen, kerkhoven, urnenvelden en het crematorium in de gemeente Doetinchem verbinden.

U kan de routes geheel zelfstandig rijden langs de 18 mooie, groene en unieke plekken die in Doetinchem, Gaanderen en Wehl te vinden zijn.

 

De routes zijn voor 0,50 euro te koop bij;

VVV Doetinchem, Burg. van Nispenstraat 2, 7001 BS Doetinchem.

Open van dinsdag t/m vrijdag van 10-17 uur.

Zaterdag van 10-14 uur.

 

www.stadsenambtsbegraafplaats.nl

 

Dit project is mogelijk gemaakt met de steun van: gD, Stichting Behoud Stads- en Ambtsbegraafplaats Doetinchem, VVV Doetinchem, Rabobank Graafschap, Naoberfonds Doetinchem, IDeefabriek Arnhem.

 

 

Stad en Ambt, auteur Sylvia Gijsbers.

Het boek “Stad en Ambt” dat ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de stichting is verschenen kunt u via de link “CONTACT” bestellen voor € 24,95. Het boek geeft een compleet overzicht van allen die begraven zijn op de beide begraafplaatsen, aangevuld met bijzonderheden die Sylvia uit de archieven heeft opgedoken en foto’s van de graven.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Stichting Behoud Stads- en Ambtsbegraafplaats Doetinchem

Jaarverslag 2016.

 

 

Dit jaar werd overschaduwd door het plotselinge overlijden van Sylvia Gijsbers op 11 december 2016. Sylvia was jaren actief als vrijwilliger, eerst ‘in het groen’ en later als gedreven historisch onderzoeker en actief bestuurslid. Wij zullen haar missen.

Het bestuur heeft 9 keer vergaderd, waarbij wij gastvrij onderdak kregen van Grootjans Advocaten. Het bestuur was in 2016 als volgt samengesteld:

Janny Grootjans                         voorzitter

André van de Burgt                     secretaris

Wouter Koop                             penningmeester

Sylvia Gijsbers                           historische verantwoording

Gerhard Tijman                          contact vrijwilligers                     

 

Vrijwilligers en andere hulp.

  1. Vrijwilligers. Zonder de kleine maar selecte groep vrijwilligers zou de Stichting niet kunnen bestaan. Voornamelijk bij het groenonderhoud op de Ambtsbegraafplaats komen we nog handen tekort. Hierbij zijn we steeds gastvrij op de koffie ontvangen door Lenie en Wim van der Tol. Het groenonderhoud op de Stadsbegraafplaats vindt regelmatig plaats, onder leiding van Frans Disveld.
  2. NLDoet. In maart hebben we assistentie en een bedrag voor de aanschaf van verf gekregen van de organisatie NLDoet.
  3. De Reclassering. Het gehele jaar is op de Ambtsbegraafplaats gewerkt door ploegen van de Reclassering.
  4. De Rotary. Op 22 oktober is door de vrijwilligers van de Rotary Doetinchem en Oude IJsselstreek de nieuwe bladvang geplaatst op de Ambtsbegraafplaats.
  5. Helden om de Hoek. De Stichting had een aanvraag ingediend voor een bijdrage aan het herstel van de Stadsbegraafplaats. Helaas is deze aanvraag niet gehonoreerd.

De Ambtsbegraafplaats.

Het Renovatieplan 2014 heeft een looptijd van 5 jaren. In 2016 zijn conform het plan een aantal hekwerken gezandstraald, in de grondverf gezet en weer teruggeplaatst. Het verplaatsen en zandstralen gebeurt door Hesselink B.V., het schilderen door de vrijwilligers.

In samenwerking met Rob Harmeling van de gemeente Doetinchem (gD) is een nieuwe tekst met QR-code- ontwikkeld voor het infobord. Ook is door de gD een bladvang afgeleverd en geplaatst door de Rotary (zie hierboven).

De Stadsbegraafplaats.

Voor het herstel is bij het Prins Bernhard Cultuur Fonds en het Naoberfonds subsidie gevraagd en gekregen. Na ontvangst van de gelden is een aanvang gemaakt met de restauratie.

Op 10 mei is er een overleg geweest met medewerkers van gD. Hierbij is gesproken over dagelijkse zaken en de voortgang van enkele lange termijn projecten. Hierna werd een kijkje genomen op de Ambtsbegraafplaats. Het was een geslaagde bijeenkomst. Gedurende het jaar is er frequent overleg geweest met de heer Maarten Ariëns (Buha) en mevrouw Gerdien Dutman, gD.

 Fondsen werving.

De werving van fondsen voor onderhoud, herstel en projecten gaat zoveel mogelijk in overleg met gD, die eigenaar is van de twee monumenten.

PR, Publiciteit en Communicatie.

De Nieuwjaarreceptie van het bestuur op 15 januari was druk bezocht.

Het organiseren van ´Lichtjes op de Ambtsbegraafplaats´ van 31 oktober tot en met 3 november 2016 was een groot succes. Er is 10 maal een expositie geweest waarbij de Stichting zich heeft gepresenteerd door o.a. de zwart-wit foto´s op canvas van de twee begraafplaatsen.

Er zijn door de Stichting 2 Nieuwsbrieven uitgegeven.

Er is een nieuwe website ontworpen en geïmplementeerd en die ziet er professioneel uit.

 

Jubileum.

 Dit jaar stond in het teken van het jubileum van de Stichting, opgericht op 23 november 2006.

  1. Receptie. Op 23 november heeft het bestuur een receptie gegeven in het medewerkersrestaurant van het Graafschap College, locatie Kennedylaan. Hier werd ook het eerste exemplaar van het boek van Sylvia Gijsbers overhandigd aan wethouder mevr. Maureen Sluiter. Hierna was er op de Ambtsbegraafplaats de première van het theaterstuk ‘Ambtsgeheim’.
  2. Boekuitgave. Begin 2016 had Sylvia Gijsbers haar manuscript klaar over de Stadsbegraafplaats en de Ambtsbegraafplaats. De Stichting besloot hier een boek van te laten maken en te presenteren op 23 november. Het boek ‘Stad en Ambt’ is een historisch document en beschrijft uitvoerig de nog aanwezige graven en grafstenen op de beide begraafplaatsen. Begeleiding van de uitgave; Fagus, Aalten.
  3. Theaterproductie. De Stichting heeft de Muziektheaterschool GRID in Doetinchem de opdracht gegeven voor een theaterstuk. Dit is geworden: ‘Ambtsgeheim’ en opgevoerd op 23 november voor genodigden, met daarnaast nog een openbare uitvoering op 30 november op locatie; de Ambtsbegraafplaats. De uitvoering was door de klas GOUD van GRID o.l.v. Jos Spijkers en Zwaan Stam. De publiciteit voor deze voorstelling is samen met o.a. Wijkwerk van gD gedaan.
  4. Expositie. In de maand december werd het jubileumjaar afgesloten door een expositie van de foto’s van de begraafplaatsen in de Brewincgalerie. De officiële opening was op 10 december door wethouder Ingrid Lambregts na een lezing van Ad de la Mar.

De financiering van het jubileumprogramma zou niet mogelijk zijn geweest zonder flinke bijdragen van fondsen en subsidienten. De genereuze bijdrage van gD heeft dit jaar tot een succes gemaakt.

Doetinchem, januari 2017.                    

André van de Burgt, secretaris. 

 

 Nieuwsbrief nr 6.                                           augustus 2017

 

Week van de begraafplaats.

De week van de begraafplaats werd dit jaar gehouden van 27 mei t/m 4 juni. Het was voor het eerst dat dit Europees initiatief ook door Nederland werd ondersteund. Doel van dit landelijk evenement is om begraafplaatsen onder de aandacht te brengen als fundamenteel onderdeel van ons erfgoed. Ook onze Stichting had zich aangemeld voor dit initiatief. Op de Ambtbegraafplaats was op zaterdag 3 juni onze vrijwilliger  Frans Disveld aanwezig om bezoekers rond te leiden en iets te vertellen over de begraafplaats.

In samenwerking met de VVV Doetinchem heeft de Stichting, speciaal voor de week van de begraafplaats, twee fietsroutes uitgezet, waarbij een groot aantal begraafplaatsen in en rond Doetinchem al fietsend worden aangedaan. Deze routes zijn nog steeds te verkrijgen bij de VVV Doetinchem.

 

Onderzoek 2017.

Mini-enquête naar acceptatie urnenmuur en/of strooiveld op de Ambtsbegraafplaats en de Stadsbegraafplaats.

Om een eerste indruk te krijgen van de weerstand om een urnenmuur en/of een strooiveld te realiseren op de begraafplaatsen heeft het bestuur in de directe omgeving van de begraafplaatsen een kleine enquête gehouden. Daartoe werd op 120 adressen een formulier in de bus gedaan en een week later weer opgehaald.  Hiervan zijn 46 formulieren terugontvangen en daarnaast enkele mondelinge reacties van de betrokken buurtbewoners.

De resultaten zijn hieronder weergegeven.

JA                NEE      

 

Urnenmuur    Stadsbegraafplaats              36                    10                               formulier

                                                                      11                      2                               mondeling

                                                                     JA                   NEE

Urnenmuur    Ambtsbegraafplaats           33                    10                               formulier

                                                                      10                       1                               mondeling

 

 

Strooiveld Ambtsbegraafplaats                  29                   13                               formulier

                                                                       12                      1                              mondeling

De resultaten zijn besproken met de gemeente Doetinchem. Nader overleg met de wethouder is nodig om hieraan een vervolg te kunnen geven. We houden u op de hoogte

 

 OPSTEKER

 

Als vrijwilliger haal je normaal gesproken je voldoening uit het resultaat van je werk en de sfeer onderling. Een heel bijzondere vorm van voldoening ondervond ik onlangs bij het ophalen van enquêteformulieren in de buurt van de Ambtsbegraafplaats. Het ophalen gebeurde iets later dan gepland maar tot mijn verbazing kwamen veruit de meeste mensen gelijk met het ingevulde formulier aanzetten, en dat niet alleen. Van heel veel mensen kreeg ik complimenten en bedankjes voor het onderhoud en werd me succes gewenst. Dit veranderde een vervelende klus in een heel leuke belevenis.

 

 

 

Bijdrage 2017.

De Stichting kan haar belangrijke werk niet doen zonder de financiële bijdrage van u. Heeft u uw bijdrage 2017 nog niet overgemaakt of wenst u de Stichting extra te ondersteunen dan kunt u uw bijdrage overmaken op NL40RABO0130267619 tnv St Behoud Stads- en Ambtsbegraafplaats. Hartelijk dank daarvoor.

 

 

Open Monumentendag 2017.

9 september a.s. van 10.30-16.30 uur.

 

Dit jaar zullen op twee locaties foto’s die Eric Brugman uit Doesburg voor de Stichting heeft gemaakt worden opgehangen.

-In het Nieuwe Dijkhuis, Burg. Van Nispenstraat 19-21, 7001 BS Doetinchem.

-In de St. Martinuskerk Wijnbergen, Doetinchemseweg 9, 7007 CA Doetinchem.

 

Speciale aandacht is er uiteraard voor het thema van dit jaar; ‘Boeren, Burgers en Buitenlui’.

De beide begraafplaatsen lenen zich bij uitstek voor dit thema. Want waren het niet de gegoede burgers die vaak van buiten kwamen en zich in Stad Doetinchem vestigden van wege de gezonde omgeving. Op de Ambtsbegraafplaats vinden we graven van de boeren die in Ambt Doetinchem hun hoeve hadden.

 

Op de Ambtsbegraafplaats  ( hoek dr. Hubernoodtstraat / Kennedylaan ) zijn onze vrijwilligers aanwezig om rondleidingen en inlichtingen te geven en uw vragen te beantwoorden over deze monumentale begraafplaats en het werk van onze Stichting.

 Ook op de Ambtsbegraafplaats speelt GRID GOUD van muziektheaterschool GRID een voorstelling over omgang met de dood door de tijd heen. Poëtische en persoonlijke scènes waarbij de dood wordt gevreesd en getrotseerd. Mensen herinnerd en geëerd. Een bewerking van ‘Ambtsgeheim’, waarmee ze verleden najaar op de Ambtsbegraafplaats indruk maakten.

Voorstellingen zijn om 13.30 uur,  15.00 uur en 16.00 uur.

 

 www.stadsenambtsbegraafplaats.nl  p.a. Holterweg 62 7001 EM Doetinchem 

                                                                   email: alconsult@hotmail.com